Professionell miljökonsultation för kommuner och företag

Ekonomisk vinst
och en seger för miljön


Ecostrate erbjuder ett heltäckande, hållbart och långsiktigt koncept som gör det möjligt för företag och kommuner att göra stora vinster genom att få sitt avfallsmaterial analyserat och bedömt på rätt sätt. 
Miljövinst

Utifrån den inledande analysen bedömer vi om avfallet kan behandlas och användas som produkt, som förbättringsåtgärd i förorenade massor eller på annat sätt återvinnas. Att kunna återvinna avfallet i någon form har alltid hög prioritet. Den miljömässiga aspekten är självklar då en hållbar värld är den enda vägen vi har att gå. Men fördelen är att det också i stort varje enskilt fall leder till ekonomiska vinningar. Avfall som kan återvinnas klassas som mindre farligt vilket betyder att du som uppdragsgivare slipper betala avfallsskatt. I de fall materialet inte går att behandla och återvinna skickas det till deponi.Ekonomisk vinst

I de fall återvinning är möjligt är vår lösning alltid långsiktig och den ekonomiska vinsten likaså. Nedan följer ett scenario som visar på hur du som uppdragsgivare kan göra stora ekonomiska vinster.

Till att börja med slipper du betala en avfallsskatt på minst 435 kr per ton. Kan vi finna en köpare får du dessutom betalt för ditt avfall där priset per ton kan ligga på ca 100–150 kr. Beroende på uppgörelsen med köparen av avfallet tillkommer eventuellt en kostnad för transporterna på ca 50 kr per ton.

435 + 100 – 50 = 485 kr/ton
3.000 x 485 = 1.445.000 kr


Sammantaget med utebliven skatt, inkomst för sålt avfall och kostnaden för transporter genererar det en vinst på 485 kr per ton. För en kommun med en avfallsmängd på 3.000 ton per år blir den totala vinsten 1.445.000 kr!

 

 
 
   
   
  Ecostrate Marknads- och Miljökonsult AB   -   Sommargatan 101 A   -   656 37 Karlstad   -   072-225 42 26   -   marina.kristiansson@ecostrate.se