Ecostrate summerar:
 
På gång
Nya tjänster

Tjänster inför REVAQ-certifiering, fortlöpande förbättringsarbete inom verksamheten samt internrevisioner.

 
Föreläsning i miljöteknik

 

Vi föreläser i miljöteknik på Bergsskolan läsperiod 3, 2017.  Vi har erfarenhet om regelverk såsom miljöbalken, avfallslagstiftning och miljöfrågor inom industrin.

Kursen är avslutad och vi har fått mycket bra respons från studenterna. Kursutvärderingen visade på, att vi genomförde en intressant och värdefull kurs. Nu tar vi nya tag och hoppas på en fortsättning av kunskapsutbyte på Bergsskolan. Det är extra spännande att få ge kunskaper som är färska och nya i form av lagar och andra styrmedel. Det är också intressant att kunna genomföra en kurs som snabbt kan ge studenten en bas att stå på när de ska ut i arbetslivet.

 

Ny lag - hållbarhetslagen

 

En ny lag träder i kraft 1 december 2016, Hållbarhetslagen.
Regeringen föreslår att alla företag av en viss storlek ska upprätta en hållbarhetsrapport med upplysningar om miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Rapporten ska beskriva bland annat företagets policy i hållbarhetsfrågor och de väsentliga risker som är kopplade till företagets verksamhet. Företagets revisor ska kontrollera om en hållbarhetsrapport har upprättats. Även vissa koncerner ska hållbarhetsrapportera.

Ecostrate hjälper er att följa lagen, vi kan mäta och visa på värdet i att redovisa samt nå positiva värderesultat i den cirkulära ekonomin.

 

Samarbetet med Paper Province

 

Paper Province är ett världsledande företagskluster inom skoglig bioekonomi i Värmland med omnejd. På uppdrag av medlemsföretagen arbetar Paper Province med innovation & utveckling, kompetensförsörjning, mötesplatser, internationalisering och marknadsföring.

Läs mer om paper Province

 

Nytt medlemsskap

 

Ecostrate har gått med som ansvarig för slamfrågor i SIS Tekniska kommitté/TK 535: Karakterisering av avfall, mark och slam. Ecostrate bidrag här med sin expertis inom området slam.

 

Läs mer om SIS/TK535Ecostrate deltar i Sinne för Varumärken

 

Ecostrate kommer att delta i BAM54's seminarium sinne för varumärken.

www.bam54.se/sinne2011Ecostrate kommer att delta på Renare Marks Seminarie

 

Hantering av avfall/massor i anläggningsarbete 6 okt 2011 i Linköping ,vi vill vara med där det händer, vidga våra vyer och inhämta nya kontakter och kunskap.

Läs mer om nätverket Renare MarkKurs om muddring, 13 okt 2010


Göteborg var målet när Ecostrate deltog i en kurs om muddring och hantering av muddermassor. Kursen som genomfördes i Natutvårdsverkets regi är en vägledning om tillämpning av 11:e  och 15:e kapitlet i miljöbalken. Den är också framtagen för att underlätta myndigheternas arbete med  prövning och tillsyn enligt miljöbalken för muddring och hantering av muddermassor. Att ämnet är aktuellt och berörde bevisades av det var många heta diskussioner och högt till tak. Ecostrate kunde också knyta en hel del nya och värdefulla kontakter.Studiesresa till Bryssel, 25–28 sept 2010


Sista veckan i september deltog Ecostrate i en studieresa till Bryssel arrangerad av Projekt Selma. Besöket gav många nya erfarenheter där vi bl a fick god insikt i hur vi kan påverka, lobba, hur EU-bidrag kan sökas samt hur beslutsprocessen fungerar. Ecostrate skapade flera kontakter som gör det lättare att hitta rätt väg in i EU.
Besöket innefattade många av de representerade myndigheterna och institutionerna på plats: EU-kommissionen, Europaparlamentet, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), West Sweden, Sveriges ständiga representation vid EU, European Women´s Lobby (kvinnoorganisation/nätverk i Belgien) och DG Enterprise.


©Foto: Gunn Axelsson


Avfall i nytt fokus, 22–23 sept 2010


För Ecostrate var konferensen i Borås oerhört intressant och positiv. Fokus för diskussionerna låg på att deponera mindre och hitta lösningar för att öka återanvändningen; istället för att klassa materialet som avfall. Den ökande konsumtionen gör att avfallsberget växer hela tiden. Fördelen med Ecostrates 4-stegskoncept är att det ser till att hjälpa säljare och köpare att hitta varandra på marknaden.
Konferensen gav också Ecostrate många nya kontakter.

Läs mer om Hållbar Avfallshantering >>

Läs mer om Waste Refinery >>
Invigningen av Eka Miljörum, Bengtsfors

Den 2–3 september 2010 var Ecostrate på plats när Eka Miljörum invigdes i Bengtsfors. Det är upplyftande att se att det går att göra något bra av ett område som varit så kraftigt förorenat med bl a kvicksilver och dioxiner. Bengtsfors kommun och alla andra inblandade har verkligen tänkt positivt. Nu är det en vacker park och ytterligare en turistattraktion i Bengstfors.

Seminariet var mycket intressant och Ecostrate knöt flera nya kontakter.

Läs mer om EKA Miljörum >>

   

 
 
   
   
  Ecostrate Marknads- och Miljökonsult AB   -   Sommargatan 101 A   -   656 37 Karlstad   -   072-225 42 26   -   marina.kristiansson@ecostrate.se