Analys

Val av analysmetod

Ecostrate bedömer vilken typ av analys som behöver göras. Analysmetoden anpassas efter vilket material som ska analyseras.

Provtagning

Ecostrate tar ett represenativt prov som skickas för analys. Provtagningen är nödvändig och en viktig parameter för en säker analys och ett rättvisande svar.

Kontakt

Ecostrate sköter all kontakt med analysföretaget. Analysföretagen som anlitas är alla certifierade och använder de metoder som krävs enligt Naturvårdsverkets krav.


Utvärdering

Enligt Naturvårdsverket

Ecostrate värderar analyssvaren och tittar på vilka möjligheter som finns. Utvärderingen görs enligt de direktiv och kriterier som Naturvårdsverket har ställt upp.

Beställ eller ladda ner här >>

Vi tittar också på hur materialet ska klassificeras. De erhållna analysvärdena bestämmer om avfallet går att behandla och återvinna eller om det måste deponeras.

 

Bedömning

Användning

I det här steget bedömer vi hur vi kan gå vidare på bästa sätt; om materialet, avfallet eller restprodukten kan användas i ett applikationsområde och om det behöver vidtas åtgärder för att få materialet klassat som mindre farligt.

Ekonomi

Nu kommer de ekonomiska aspekterna in på allvar. Vi tittar på om det behöver göras investeringar för att kunna leverera materialet och framförallt vilka vinster företaget eller kommunen kan göra på att gå vidare.

 

Slutanvändning

Kartläggning

Vi tar reda på och kartlägger vilka områden eller slutanvändare som kan ha ett behov av materialet. Även ett restmaterial kan ha egenskaper som är till nytta för slutanvändaren.

Provkörning

Hänsyn måste också tas till om provkörning, andra åtgärder eller krav måste uppfyllas. Provkörning är ett sätt att ta reda på om produkten eller materialet kan användas direkt eller om behandling/bearbetning krävs för att uppvisa de funktioner slutanvändaren önskar.

Kontroll

För att förenkla för dig som uppdragsgivare och samtidigt ha kontroll och styrning på hela processen sköter Ecostrate all kontakt med industrier, entreprenörer och konsulter.

 Ecostrate på Facebook
Ecostrate på LinkedIn

 
 
   
   
  Ecostrate Marknads- och Miljökonsult AB   -   Sommargatan 101 A   -   656 37 Karlstad   -   072-225 42 26   -   marina.kristiansson@ecostrate.se